Elektronické stravovanie


ELEKTRONICKÉ STRAVOVACIE POUKÁŽKY AKO INOVATÍVNY SPÔSOB
ZABEZPEČOVANIA STRAVOVANIA ZAMESTNANCOM


Služba je poskytovaná držiteľom Poštovej karty – Komerčnej (právnické a fyzické osoby – podnikatelia), ktorí si cez Portál zamestnávateľa na www.skclub.sk môžu online aktivovať elektronické stravovanie. Zamestnancom budú v rámci Služby elektronického stravovania vydané Poštové karty Gastro so stravovacou funkcionalitou, na ktoré im zamestnávateľ bude kreditovať (dobíjať) elektronické stravovacie poukážky.

SLUŽBA ELEKTRONICKÉHO STRAVOVANIA


Služba elektronického stravovania je súčasťou nového benefitu služieb Poštovej karty – Komerčnej pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem moderne, jednoducho a výhodne zabezpečovať stravovanie pre svojich zamestnancov. Vďaka tejto novej službe zamestnávateľ zabezpečí online kreditáciu (dobitie) elektronických stravovacích poukážok svojim zamestnancom na inovovanú Poštovú kartu Gastro s čipom.

Výhody pre zamestnávateľov

✔ Šetrenie nákladov

Výmenou papierových stravovacích poukážok za elektronické ušetrí firma náklady spojené s distribúciou a evidenciou poukážok. Firma neplatí žiadne poplatky za vydávanie Poštových kariet Gastro a kreditovanie elektronických poukážok.

✔ Efektivita práce

Zníženie prácnosti so spracovávaním papierových poukážok a ich distribúciou.

✔ Bezpečnosť

V prípade elektronických stravovacích poukážok kreditovaných na Poštových kartách Gastro nie je potrebné uchovávanie poukážok ako cenín v trezoroch.

✔ Online objednávky

Zamestnávateľ získava k Poštovej karte – Komerčnej prístup do Portálu zamestnávateľa SK CLUB, cez ktorý jednoducho objedná Poštové karty Gastro pre svojich zamestnancov. Zároveň pohodlne kredituje počet elektronických stravovacích poukážok vložením potrebných údajov priamo na internetovom portáli.

✔ Benefit pre zamestnancov

Zamestnancom sú Poštové karty Gastro vydávané bezplatne a po podpise Zmluvy o Poštovej karte môžu kartou uhrádzať za stravné v sieti viac ako 10 000 stravovacích zariadení (Billa, Tesco, Lidl, Malina, McDonald, Delia potraviny, Subway a mnoho ďalších). Inovatívna karta je vybavená čipom s bezkontaktnou technológiou a držiteľ karty získava prístup do online prehľadu transakcií v Portáli SK CLUB.

✔ SMS a e-mail notifikácie

Zamestnávateľ má o svojich objednávkach prehľad na Portáli zamestnávateľa SK CLUB a o vybavení objednávky je informovaný e-mailovou notifikáciou. O nabití sú zamestnanci informovaní bezplatne prostredníctvom SMS notifikácie zaslanej na uvedené telefónne čísla.

✔ Portál SK CLUB (skclub.sk)

Po zaregistrovaní Poštovej karty - Komerčnej získavate:

  • možnosť aktivovať si online Službu elektronického stravovania

  • nákupy v internetovom obchode SK CLUB so širokým sortimentom produktov

  • prehľad transakcií realizovaných na pošte po predložení Poštovej karty – Komerčnej

✔ Portál zamestnávateľa (gastro.skclub.sk)

Po aktivácii Služby elektronického stravovania získate prístupové údaje na Portál zamestnávateľa s možnosťou:

  • online objednávať Poštové karty Gastro pre svojich zamestnancov

  • online kreditovať stravné zamestnancom

  • prístupu do prehľadu objednávok elektronických stravovacích poukážok


Bližšie informácie o zriadení služby elektronického stravovania nájdete na www.skclub.sk.