Bezpečnostné informácie

Vážení zákazníci,

údaje o Vašej Poštovej karte, PIN, a Číslo Zákazníka sú kľúčom k Vašim finančným prostriedkom na Poštovej karte. Nikdy tieto informácie nesprístupňujte tretej osobe, neposielajte prostredníctvom pošty alebo emailu ani nevkladajte do formulárov na webových stránkach, nakoľko hrozí ich zneužitie.

Ochrana týchto údajov je Vašou zodpovednosťou a v prípade nedodržania týchto podmienok zodpovedáte za zneužitie Poštovej karty v plnom rozsahu.

Informácie o Poštovej karte alebo PIN k Poštovej karte od vás nikdy nežiadame prostredníctvom e-mailu, telefónnu. V prípade, ak by Vám bol doručený email obsahujúci vyššie uvedené citlivé informácie alebo máte iné pochybnosti o došlej e-mailovej správe, ste povinný nás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať na Zákazníckej linke 0850 122 413 alebo e-mailom na zakaznickyservis@slposta.sk.