Blokovanie karty

Vážený zákazník, ak ste stratili alebo Vám bola odcudzená Poštová karta / Poštová karta – Komerčná (ďalej spolu ako „Poštová karta“), prípadne hrozí prezradenie PIN alebo bolo prezradené, ihneď zablokujte Vašu Poštovú kartu.

Telefonicky

Kartu môžete blokovať aj telefonicky na t. čísle +421 48 4378 970, ktoré je dostupné 24 hodín denne. Vaše identifikačné údaje sú meno a priezvisko, rodné číslo / IČO, trvalá adresa, Číslo Zákazníka/Variabilný symbol a číslo Karty, ak ho viete.

048/43 78 970

Online blokovanie

Blokovať Poštovú kartu môžete prostredníctvom webovej aplikácie - stačí, keď zadáte Vaše identifikačné údaje do formuláru nižšie a potvrdíte správnosť údajov stlačením Zablokuj Kartu.