Poštová karta Gastro


ELEKTRONICKÉ STRAVOVACIE POUKÁŽKY AKO INOVATÍVNY SPÔSOB
ZABEZPEČOVANIA STRAVOVANIA ZAMESTNANCOM


Poštová karta Gastro je určená pre zabezpečenie stravy zamestnancom prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok
v sieti viac ako 10 000 akceptačných miest. Služba je poskytovaná pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, držiteľov Poštovej karty – Komerčnej,
ku ktorej si môžu zriadiť Službu elektronického stravovania.

ELEKTRONICKÉ STRAVOVACIE POUKÁŽKY


Poštová karta Gastro so stravovacou funkcionalitou je súčasťou nového benefitu služieb Poštovej karty – Komerčnej pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem moderne, jednoducho a výhodne zabezpečovať stravovanie pre svojich zamestnancov. Vďaka novej Službe elektronického stravovania zamestnávateľ zabezpečí online kreditáciu (dobitie) elektronických stravovacích poukážok svojim zamestnancom na inovovanú Poštovú kartu Gastro s čipom.VÝHODY POŠTOVEJ KARTY GASTRO


✔ Stravovacia funkcionalita

Platby Poštovou kartou Gastro sú realizované bez zadania PIN kódu v ľubovoľnej hodnote, až do výšky zostatku, v sieti v neustále rozširujúcej sa sieti stravovacích zariadení, ktorých aktuálny zoznam je dostupný na www.skclub.sk. Poštová karta Gastro podporuje platbu čipom prostredníctvom POS terminálu, ale aj bezkontaktnú platbu.

✔ Platnosť elektronických stravovacích poukážok

Na Poštových kartách Gastro sú elektronické stravovacie poukážky platné až 18 mesiacov od ich dobitia. Pri úhrade Poštovou kartou sa spotrebúvajú ako prvé vždy staršie poukážky.

✔ Bezpečnosť

Výmenou papierových stravovacích poukážok za elektronické už nehrozí strata ani znehodnotenie poukážok. Kartu je v prípade potreby (krádež, strata) možné zablokovať na nonstop linke 048/4378 970 alebo na stránke www.postova-karta.sk. Na základe vyplnenej Žiadosti o zmenu/Doplnenie služieb Poštovej karty bude Poštová karta Gastro prevydaná poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov.

✔ Online kreditovanie kariet cez Portál zamestnávateľa

Zamestnávateľ získava k Poštovej karte – Komerčnej prístup do Portálu zamestnávateľa SK CLUB, cez ktorý objednáva pre zamestnancov Poštové karty Gastro a mesačné nároky na stravné zamestnancom kredituje jednoducho, vložením potrebných údajov priamo na internetovom portáli.

✔ SMS a e-mail notifikácie

Elektronické stravovacie poukážky sú na Poštové karty Gastro dobité do 5 pracovných dní od úhrady zálohovej faktúry zamestnávateľom. O nabití sú zamestnanci informovaní bezplatne prostredníctvom SMS notifikácie zaslanej na uvedené telefónne čísla. Zamestnávateľ má o svojich objednávkach prehľad na Portáli zamestnávateľa SK CLUB a o vybavení objednávky je informovaný e-mailovou notifikáciou.

✔ Zostatky na karte

Pohodlný prístup k zostatkom má zákazník po každej platbe na potvrdení z POS terminálu. Taktiež zistí svoje zostatky Poštovej karty Gastro online vo svojom konte na www.skclub.sk alebo na každej pošte.

✔ Internetový obchod a portál SK CLUB

Po zaregistrovaní svojej karty na SK CLUB získate online prístup k transakciám a zostatkom na karte

  • prehľad transakcií a zostatku stravného

  • informácie o bodovom zostatku

  • prehľad transakcií realizovaných na pošte

  • stav finančných prostriedkov


Online e-shop pre produkty: kancelárske potreby, papierníctvo, elektronika, drogéria, zdravie a pod. Široký sortiment tovarov s bodmi za zvýhodnené ceny v rámci Bonusového programu Poštovej karty. Navyše môžete získať odmeny vo forme bonusových finančných prostriedkov za nákup u SK CLUB Partnerov na svoju Poštovú kartu.