načítavam...
poštová karta

POŠTOVÁ KARTA

Platí, šetrí, poisťuje...

Prostredníctvom Poštovej karty môžete na každej pošte bezhotovostne platiť za tovary a služby, zbierať bonusové body a bonusové finančné prostriedky, ktoré použijete na ďalšie nákupy a platby na pošte.

Navyše iba s Poštovou kartou si môžete zriadiť výhodné Poistenie výdavkov a Poistenie domácnosti.

Ako získate Poštovú kartu?

Svoju Poštovú kartu získate ZADARMO na každej pošte. Stačí na ktorejkoľvek priehradke pošty uzavrieť Zmluvu a svoju Poštovú kartu si odnesiete hneď so sebou. Jednotlivé nastavenia vašej Poštovej karty si môžete zmeniť aj neskôr, a to pomocou Žiadosti o zmenu / Doplnenie služieb Poštovej karty.

Súvisiace dokumenty:

Tlačivá k nahliadnutiu nájdete tu. V prípade záujmu o uzatvorenie zmluvy alebo vykonanie zmien na Poštovej karte, je potrebné navštíviť ktorúkoľvek poštu, kde sú vám k dispozícii originálne tlačivá.

Dozvedieť sa viac Dobiť si kartu

BONUSOVÝ PROGRAM

Je program odmeňovania zákazníkov, ktorý vám umožňuje zbierať body a získavať odmeny pri nákupe vybraných tovarov a služieb na pošte.

VIAC
SPÄŤ
Výhodnejšie nákupy na pošte
Využitie bodov Bonusového programu

Za nákup vybraných tovarov a služieb na pošte získavate body, ktoré môžete využiť na výhodnejší nákup tovarov z Bonusového katalógu.

Späť
VIAC
SPÄŤ
Výhody a doplnkové služby
Výhody a doplnkové služby
 • Za využitie služieb Rýchla platba faktúr a Rýchly výber na pošte Vám vrátime časť zaplateného poplatku späť na Poštovú kartu vo forme bonusových finančných prostriedkov, ktoré môžete použiť na ďalšie nákupy a platby na pošte.
 • Poštová karta Vám tiež umožňuje okamžité posielanie peňazí Vášmu príbuznému alebo známenu. Odporučte mu, aby sa stal držiteľom Poštovej karty ako Vy. Následne mu peniaze vložte na kartu na pošte alebo na webe dobi.postova-karta.sk (musíte vedieť variabilný symbol jeho karty). Peniaze si môže okamžite vybrať zo svojej karty na ktorejkoľvek pošte.
Späť
VIAC
SPÄŤ
Výhody u partnerov
Výhody u partnerov

S Poštovou kartou získavate výhody nie len na pošte. Pre získanie zľavy u našich partnerov sa riaďte pokynmi uvedenými na kupóne.

Späť
Ponúkame pre Vás nasledovné zľavy a akcie. Ponuku aktuálnych vouchrov na portáli SK CLUB nájdete TU.

Bonusové ohodnotenie nákupu Bonusový katalóg

Ako zbierate body

Pri zbieraní bodov na pošte platia jednoduché pravidlá:
 • za každé euro nákupu dostanete 1 bod alebo
 • za vybrané služby pošty dostanete stanovený počet bodov.
Bodové ohodnotenie tovarov a služieb nájdete tu. Za služby, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname sa body neprideľujú.
 • Pri platbe Poštovou kartou na pošte vám bude na bodové konto pripísaný dvojnásobok bodov.

Kde môžete použiť svoje body?

Nazbierané body môžete využiť pri nákupe vybraných tovarov z Bonusového katalógu. Za tovar zaplatíte bonusovú cenu, ktorá je daná množstvom spotrebovaných bodov a výškou finančného doplatku v eurách.

Koľko máte nazbieraných bodov na svojej Poštovej karte?

Informácie o počte bodov na vašej karte získate
 • v notifikačných e-mailoch, ktoré od nás dostávate po každej transakcii,
 • v mesačnom výpise z účtu, ktorý vám zasielame na vašu e-mailovú adresu, ak ste ju pri uzatvorení zmluvy uviedli,
 • na požiadanie bezplatne na každej pošte.

Kedy moje body / bonusové finančné prostriedky prepadnú?

BONUSOVÉ BODY majú platnosť do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli zákazníkovi pripísané. Do 31.12.2024 sú platné BONUSOVÉ BODY pripísané v roku 2023.
BONUSOVÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY platia vždy do konca kalendárneho roka, v ktorom boli nazbierané. Do 31.12.2024 sú platné BONUSOVÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY získané za rok 2024.
Svoje bonusové finančné prostriedky a bonusové body môžete použiť na výhodné nákupy tovarov z Bonusového katalógu na poštách a v Internetovom obchode SK CLUB www.skclub.sk.

PLATBA KARTOU NA KAŽDEJ POŠTE!

Vďaka Poštovej karte môžete na priehradkách pošty využívať pohodlný bezhotovostný spôsob platby. Stačí, ak si na karte jednorazovo aktivujete prístup k platobnej funkcionalite Poštovej karty za jednorazový poplatok 1,50 €. Na svoju Poštovú kartu potom môžete vkladať a vyberať z nej finančné prostriedky, ako aj používať kartu na úhrady svojich platieb na pošte. Poštovú kartu je možné použiť aj pri kombinovanej platbe, kde časť sumy uhradíte v hotovosti a časť Poštovou kartou.Ako si môžete vložiť/dobiť finančné prostriedky na kartu?

V hotovosti na každej pošte a pobočke Poštovej banky

Požiadajte o vklad v hotovosti na priehradke pošty alebo na pobočke Poštovej banky v prospech účtu IBAN (SK08 6500 0000 0033 3333 3333), uveďte správny variabilný symbol. Prostriedky budú pripísané v prospech vašej Poštovej karty v priebehu niekoľkých minút alebo najneskôr v ten istý deň.
Prevodom z platobného účtu

Vykonajte prevod prostredníctvom elektronického bankovníctva alebo požiadajte o prevod v pobočke svojej banky v prospech účtu IBAN (SK08 6500 0000 0033 3333 3333), nezabudnite uviesť správny variabilný symbol. Prostriedky budú pripísané v prospech vašej Poštovej karty najneskôr nasledovný pracovný deň po úhrade.
Inkasom z platobného účtu
Udeľte súhlas s inkasom podpísaním Mandátu na inkaso SEPA na priehradke pošty. Nezabudnite uviesť vašu e-mailovú adresu a zvoľte si inkasný spôsob dobíjania Poštovej karty, ktorý vám najviac vyhovuje: pri poklese zostatku na Poštovej karte pod vami zvolenú sumu sa z vášho účtu odpíšu finančné prostriedky vo vami zvolenej výške, ktoré sa pripíšu na vašu Poštovú kartu alebo v stanovený deň v mesiaci sa z vášho účtu odpíše požadovaná výška finančných prostriedkov, ktorá sa pripíše na vašu Poštovú kartu.
On-line dobitím

Dobite si finančné prostriedky na svoju Poštovú kartu cez webovú stránku dobi.postova-karta.sk. Dobitie môžete uskutočniť prostredníctvom ľubovoľnej platobnej karty VISA alebo MasterCard z vašej banky. O pripísaní finančných prostriedkov na Poštovú kartu vás budeme informovať do niekoľkých minút na e-mail uvedený v zmluve. Služba je spoplatnená podľa Sadzobníka poplatkov priamo z Poštovej karty.

On-line dobite Poštovej karty

Prosím, nezabudnite pri každom vklade/dobití finančných prostriedkov uviesť správny variabilný symbol, ktorý máte uvedený na zadnej strane karty.

Číslo zákazníka / variabilný symbol vám bol pridelený na pošte pri uzatvorení Zmluvy. Ide o desaťmiestne číslo, ktoré nájdete dotlačené v hornej časti zmluvy v poli Číslo Zákazníka (VS).

Limity pre platbu kartou:

Na Poštovej karte máte nastavené nasledovné limity pre platbu kartou:
 • Limit pre platbu bez zadania PIN: 20 EUR
 • Transakčný limit: 250 EUR
 • Denný limit: 500 EUR
Výšku jednotlivých limitov si môžete nastaviť podľa vlastných potrieb. Pre zmenu limitov je potrebné vyplniť Žiadosť o zmenu / Doplnenie Služieb Poštovej karty a odovzdať ju na priehradke pošty.

Informácie o transakciách a zostatkoch:

Informácia o každej transakcii vám bude zaslaná na vašu e-mailovú adresu. Pri zriadení karty je preto dôležité uviesť svoj e-mailový kontakt. Svoj finančný zostatok na karte zistíte:
 • V notifikačných e-mailoch, ktoré od nás dostávate po každej transakcii
 • V mesačnom výpise z účtu, ktorý vám zasielame na vašu e-mailovú adresu, pokiaľ ste ju pri uzatvorení zmluvy uviedli
 • Na požiadanie bezplatne na každej pošte

Čo znamenajú jednotlivé sumy v informácii o zostatku:

Vlastné prostriedky: Suma vlastných, vložených finančných prostriedkov
Bonus/Bonusové prostriedky: Suma finančných prostriedkov získaných od Slovenskej pošty za využívanie vybraných služieb. Môžete ich použiť na ďalší nákup na pošte.

Dozvedieť sa viac

POISTENIE K POŠTOVEJ KARTE


Poistenie výdavkov

Poistite sa pred nečakanými udalosťami akými sú práceneschopnosť, nezamestnanosť a úmrtie následkom úrazu už za 2,50 eur mesačne.

Poistenie výdavkov je pre držiteľov Poštovej karty dostupné na každej pošte

Pri strate zamestnania a následnej dlhodobej nezamestnanosti a pri dlhodobej práceneschopnosti vám poistenie finančne pomôžeme pri úhrade vašich pravidelných mesačných výdavkov, ktoré máte aj v ťažších časoch.

Za poistenie zaplatíte mesačne len 2,50 €.

V čom vám poistenie poskytuje istotu?

Poistenie sa vzťahuje na vaše zdravie a stabilitu vášho príjmu a pomáha vám pri úhrade vašich pravidelných mesačných výdavkov.

Pri pracovnej neschopnosti v trvaní min. 60 dní je poistné plnenie až do výšky 600 € (6 x 100 € mesačne), ktoré môžete pri dlhodobom trvaní pracovnej neschopnosti využiť na zaplatenie vašich pravidelných výdavkov.

Pri strate zamestnania a následnej nezamestnanosti v trvaní min. 60 dní je poistné plnenie až do výšky 600 € (6 x 100 € mesačne), ktoré môžete pri dlhodobej nezamestnanosti rovnako využiť na zaplatenie vašich pravidelných výdavkov.

Poistenie sa vzťahuje aj na váš život a pre oprávnenú osobu môže byť pomocou pri úhrade nečakaných výdavkov.

Pri smrti následkom úrazu oprávnenej osobe jednorazovo vyplatíme poistnú sumu vo výške 600 € / 3 000 € podľa podmienok poistenia.

Mesačné náklady na poistenie môžete uhrádzať cez SIPO doklad, automatickým zúčtovaním z vašej Poštovej karty, bankovým prevodom alebo poštovým poukazom.

Výhody poistenia

Sme poisťovňa s najspokojnejšími zákazníkmi.

Mesačné náklady na poistenie sú len 2,50 €.

Poistenie výdavkov si môžete zriadiť na každej pošte.

Dôležité dokumenty

Všeobecné poistné podmienky, Poistná zmluva a IPID.


Poistenie VÝDAVKOV Poistenie DOMÁCNOSTI

Poistenie domácnosti pre držiteľov Poštovej karty

Pomôže vám zvládnuť nečakané udalosti a postará sa o to, aby ste mali na zaplatenie škôd vo vašej domácnosti, už za 2,99 € mesačne.

Poistenie domácnosti je pre držiteľov Poštovej karty dostupné na každej pošte

Za poistenie zaplatíte mesačne len 2,99 €.

V čom vám poistenie poskytuje istotu?

Poistenie sa vzťahuje na vašu domácnosť, na všetky nezabudované veci v domácnosti – nábytok, bielu a čiernu elektroniku, odevy a obuv, športové potreby, ale aj umelecké diela, zbierka alebo finančnú hotovosť.

Poistením sú kryté škody, ktoré nastanú v dôsledku živelných rizík (požiaru, výbuchu, úderu blesku, víchrice, povodne a záplavy, zemetrasenia a iných), vodovodných škôd, odcudzenia, vandalizmu, skratu.

Poistné plnenie vám vyplatíme v nových cenách, bez odpočítania amortizácie alebo iného opotrebenia a tiež bez odpočítania spoluúčasti.

Súčasťou poistenia je aj poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi vašej domácnosti tretím osobám a tiež asistenčné služby.

Škody na majetku máte kryté do výšky 10.000€ (na niektoré predmety sa môžu vzťahovať nižšie limity) a škody z poistenia zodpovednosti do výšky 50.000 €.

Mesačné náklady na poistenie môžete uhrádzať cez SIPO doklad, automatickým zúčtovaním z vašej Poštovej karty, bankovým prevodom alebo poštovým poukazom.

Výhody poistenia

Sme poisťovňa s najspokojnejšími zákazníkmi.

Mesačné náklady na poistenie sú len 2,99 €.

Poistenie domácnosti si môžete zriadiť na každej pošte.

Dôležité dokumenty

Všeobecné poistné podmienky, Poistná zmluva, Osobitné dojednania o asistenčnej službe a IPID.SIPO POISTENIE PLUS


Získajte istotu, že budete mať na zaplatenie vašich účtov. SIPO poistenie Plus vám pomôže zvládnuť nečakané životné situácie v prípade:

Straty zamestnania a následnej nezamestnanosti
(s dĺžkou trvania aspoň 60 dní)

Pracovnej neschopnosti následkom úrazu
(s dĺžkou trvania aspoň 60 dní)
Invalidity následkom úrazu
(invalidita 70% a viac oproti zdravej osobe)
 • V prípade poistnej udalosti z dôvodu invalidity následkom úrazu vám poskytneme jednorazové poistné plnenie vo výške 1000 €.
 • V prípade poistnej udalosti z dôvodu pracovnej neschopnosti následkom úrazu, resp. straty zamestnania vám poskytneme poistné plnenie maximálne až do výšky 600 € (max. 6 x 100 € mesačne) , ktoré môžete využiť na zaplatenie vášho SIPO a ďalších platieb.
 • SIPO poistenie Plus si môžete zriadiť na každej pošte iba za 0,97 € mesačne.


Úhrada poistenia je možná:

prostredníctvom dokladu SIPO
s mesačnou frekvenciou platenia

automatickým strhávaním poplatku
z Poštovej karty mesačne, polročne alebo ročne.
Nahlásenie poistnej udalosti Súvisiace dokumenty


SIPO POISTENIE


SIPO poistenie Vám pomôže zvládnuť všetky nečakané životné situácie v prípade:

Straty zamestnania
(s dĺžkou trvania aspoň 60 dní)

Pracovnej neschopnosti
(s dĺžkou trvania aspoň 60 dní)
V prípade poistnej udalosti vám poskytneme plnenie maximálne až do výšky 400 € (max. 4 x 100 € mesačne), ktoré môžete využiť na zaplatenie Vášho SIPO a ďalších platieb.

Poplatok za SIPO poistenie je 0,97 € mesačne.

Úhrada poistenia je možná:

prostredníctvom dokladu SIPO
s mesačnou frekvenciou platenia

automatickým strhávaním poplatku
z Poštovej karty mesačne, polročne alebo ročne.
Nahlásenie poistnej udalosti Súvisiace dokumenty