Elektronické oznamovanie zásielok

Nová moderná forma oznámenia zapísaných zásielok prostredníctvom sms-ky a/alebo e-mailu. Služba je poskytovaná adresátom zásielok, držiteľom Poštových kariet pre Občanov, ktorí uprednostňujú novú elektronickú formu oznámenia zapísaných zásielok (doporučené listy, poistené listy a úradné zásielky), ktoré sa dodávajú na základe potvrdenia prevzatia.

Aktivácia služby eOZ je veľmi jednoduchá. Stačí na ktorejkoľvek pošte vypísať 1x žiadosť o Elektronické oznamovanie zásielok.

Pozn.: v prípade zmeny alebo deaktivácie služby je potrebné podať žiadosť na pošte v dvoch vyhotoveniach.

Súvisiace dokumenty

Žiadosť o Elektronické oznamovanie zásielok (xls verzia)
Žiadosť o Elektronické oznamovanie zásielok